لینک های دسترسی

شورش در محبس پلچرخي بار ديگر اغاز شد


مامورين افغانستان از تجديد تشنج در محبس کابل که شرايط امنيتي شديد دارد بعد از يک آرامش کوتاه به تعقيب شورشهاي دوروزه که در اثر ان چهار تن از محبوسين کشته شدند ، گزارش ميدهند

مامورين ميگويند که اين نا آرامي بارديگر امروز سه شنبه بعد از آنکه مذاکرات بين حکومت و زندانيان شورشي ناکام شد صورت گرفت

پوليس ميگويد که صداي گلوله باري را از محبس پلچرخي شنيده است اما اين معلوم نيست که تلفاتي را ببار اورده است يانه

قبلا طي موافقه با مقامات، زندانيان شورشي ۱۷ تن از محبوسيني را که زخمي شده بودند با اجساد چهار تن از زندانيان تسليم مقامات کردند

اين تشدد در زندان بروز شنبه هنگامي آغاز شد که زندانيان از پوشيدن يونيفورم محبس انکار کردند که از فرار انها که خود را بحيث افراد ملکي وانمود ميکردند ، جلو گيري ميکرد . ماه گذشته هفت تن از طالبان زنداني فرار کردند

XS
SM
MD
LG