لینک های دسترسی

ايران با تعليق طولاني در مورد غني سازي يورانيوم مخالف است


يک ديپلومات در مذاکرات اداره انرژي ذروي ملل متحد روي پروگرام ذروي ايران گفت که حکومت تهران اين مطلب را واضح ساخته است که با مصالحۀ موافق نخواهد بود که شامل توقف طولاني غني سازي يورانيوم باشد.

هيات مديره اداره بين المللي انرژي ذروي امروز سه شنبه در ويانا جلسه ميکند تا روي پروگرام ذروي ايران مباحثاتي را انجام دهد و دريابد که آيا تعزيرات ملل متحد عليه ايران درخواست شود يانه

ايران گفته است در نظر دارد تحقيقات و غني سازي يورانيوم را براي پروگرام هاي استفاده ملکي ادامه بدهد . ايالات متحده وکشور هاي اتحاديه اروپا ميگويند که ايران احتمالا براي انکشاف اسلحه ذروي تلاش خواهد کرد

محمد البرادي ، رئيس اداره بين المللي انرژي ذروي اظهار خوشبيني کرد که معضله ايران بزودي حل خواهد شد . گزارشهاي بدست رسيده است که روسيه مصالحه ايرا پيشنهاد کرده است که ايران غني سازي يورانيوم خود رامتوقف بسازد اما تهران اجازه دارد که به تحقيقات محدود ذروي ادامه بدهد

XS
SM
MD
LG