لینک های دسترسی

Breaking News

ايران با تعليق طولاني در مورد غني سازي يورانيوم مخالف است


يک ديپلومات در مذاکرات اداره انرژي ذروي ملل متحد روي پروگرام ذروي ايران گفت که حکومت تهران اين مطلب را واضح ساخته است که با مصالحۀ موافق نخواهد بود که شامل توقف طولاني غني سازي يورانيوم باشد.

هيات مديره اداره بين المللي انرژي ذروي امروز سه شنبه در ويانا جلسه ميکند تا روي پروگرام ذروي ايران مباحثاتي را انجام دهد و دريابد که آيا تعزيرات ملل متحد عليه ايران درخواست شود يانه

ايران گفته است در نظر دارد تحقيقات و غني سازي يورانيوم را براي پروگرام هاي استفاده ملکي ادامه بدهد . ايالات متحده وکشور هاي اتحاديه اروپا ميگويند که ايران احتمالا براي انکشاف اسلحه ذروي تلاش خواهد کرد

محمد البرادي ، رئيس اداره بين المللي انرژي ذروي اظهار خوشبيني کرد که معضله ايران بزودي حل خواهد شد . گزارشهاي بدست رسيده است که روسيه مصالحه ايرا پيشنهاد کرده است که ايران غني سازي يورانيوم خود رامتوقف بسازد اما تهران اجازه دارد که به تحقيقات محدود ذروي ادامه بدهد

XS
SM
MD
LG