لینک های دسترسی

Breaking News

استراتژي امنيتي ايالات متحده انتخاب حملۀ اول نظامي را تائيد کرد


قصر سفيد يک نسخۀ تازه و تعديل شدۀ استراتژي امنيت ملي ايالات متحده را صادر کرده که تمايل حکومت بش را در مورد غور بر براه انداختن حملات نظامي پيش گيرانه عليۀ کشورها و يا گروه هاي دهشت افگن متخاصم تائيد ميکند.

جورج بش، رئيس جمهور در گزارش امروزي خاطر نشان ميسازد که ايالات متحده استفاده از دپلوماسي را در جهت متوقف ساختن انتشار اسلحۀ خطير در سراسر جهان، ترجيح ميدهد. اما اين سند مشعر است که بموجب اساسات ديرينۀ دفاع خودي ايالات متحده استفاده از قوه را قبل از حمله رد نميکند.

اين بيانيۀ رسمي حاکيست که چنين حملات پيشگيرانه شايد صورت گيرد ولو که در مورد وقت و محل يک حملۀ دشمن اطمينان وجود نداشته باشد.

اين سند طولاني همچنان نگراني حکومت را در مورد پاليسي هاي چين و روسيه و تائيرات آن بر امنيت ملي و اقتصادي ايالات متحده خاطر نشان ميسازد.

اين بيانيۀ امنيت ملي پاليسي ها و استراتژي جورج بش، رئيس جمهور رادر قبال حملات دهشت افگني سال ۲۰۰۱ القاعده بر نيويارک و واشنگتن، تعديل ميکند.

XS
SM
MD
LG