لینک های دسترسی

افغانستان، قزاقستان، مليزيا از وقوع انفلوانزاي پرندگان گزارش داده اند


مقامات افغانستان ميگويند آنها دو واقعۀ ديگر انفلوانزاي پرندگان ومرغان را در کابل و يک واقعه را در ولايت شرقي ننگرهار کشف کرده اند.

اين يافته ها فقط چند روز بعد از آنکه ملل متحد اولين واقعۀ ويروس کشندۀ اچ پنج ان يک انفلوانزاي مرغان را در آن کشور تائيد کرد، گزارش داده ميشود.

در عين زمان وزير صحت عامۀ قزاقستان ميگويديک مرغابي مرده که در سواحل بحيرۀ کسپين يافت شده بخاطر انفلوانزاي مرغان مرده است و آزمايشات درجريان است که دريافته شود آيا اين مرغابي ويروس نوع اچ پنج ان يک را داشته يانه؟

همچنان امروز دوشنبه مامورين ماليزيا واقعات تازۀ اچ پنج ان يک را در بين مرغان مرده در ايالت پنانگ گزارش دادند، که سومين واقعه در يک هفته ميباشد.

قبلاً وزارت زراعت اسرائيل گفت که ويروس انفلوانزاي مرغان در گوشت مرغ در جنوب اسرائيل کشف شده که نوع کشندۀ آن يعني اچ پنج ان يک است .


XS
SM
MD
LG