لینک های دسترسی

در اوکرائين انتخابات پارلماني داير شده است


مردم اوکرائين در اولين انتخابات پارلماني از زمان انقلاب نارنجي سال ۲۰۰۴ باينطرف که ڤيکتور يوشنکو را بقدرت رسانيد، راي ميدهند.

در انتخابات امروزي ۴۵ حزب رقابت ميکنند ولي توقع نميرود هيچ حزبي کرسي هاي کافي بدست بياورد که حکومت را تشکيل دهد.

سروي هاي آراي عامۀ قبل از انتخابات نشان ميدهد که حزب ويکتور يانوکوڤيچ طرفدار ماسکو و مخالف حکومت شايد در حدود ۳۰٪ آرا را بدست آورد.

ويکتور يوشنکو، رئيس جمهور بعد از راي دهي در کيف تعهد کرد که مذاکرات جديد را با متحدين سابق خود در ائتلاف نارنجي آغاز کند. حکومت سال گذشته وقتي انشعاب نمود که رئيس جمهور يوليا تيموشنکو، صدراعظم را برطرف کرد. صدراعظم اکنون در انتخابات رهبري يک جناح جداگانه را بعهده دارد.

به تعقيب راي گيري، پارلمان براي اولين بار بعد از تصويب تعديلات در قانون اساسي، صدراعظم را انتخاب خواهد کرد.


XS
SM
MD
LG