لینک های دسترسی

ترکمنستان واوکراين بيک موافقۀ گاز طبيعي نايل شدند


وزارت خارجۀ ترکمنستان ميگويد که روسيه با اوکراين روي پرداخت ۱۷۰ مليون دالر بيک موافقه نايل شده اند که کيف بخاطر انتقال گاز طبيعي مديون ميباشد

روز يکشنبه بيانيۀ اين وزارت گفت که اوکراين بخشي از قرضه اش را بحيث پول نقد در آيندۀ نزديک خواهد پرداخت ومتباقي را تا ماه آگست با ارسال امتعه مي پردازد . در اوايل سال جاري اوکراين خريداري گاز ترکمنستان را وقتي افزايش داد که روسيه ارسال مواد را بخاطر منازعه روي قيمت آن بطور موقتي قطع کرد.

اوکراين روي مقدار پولي که بخاطر فروش گاز طبيعي به ترکمنستان مقروض بود اختلاف داشت که اين امر به يک جنگ لفظي بين دو کشور انجاميد.


XS
SM
MD
LG