لینک های دسترسی

Breaking News

ترکمنستان واوکراين بيک موافقۀ گاز طبيعي نايل شدند


وزارت خارجۀ ترکمنستان ميگويد که روسيه با اوکراين روي پرداخت ۱۷۰ مليون دالر بيک موافقه نايل شده اند که کيف بخاطر انتقال گاز طبيعي مديون ميباشد

روز يکشنبه بيانيۀ اين وزارت گفت که اوکراين بخشي از قرضه اش را بحيث پول نقد در آيندۀ نزديک خواهد پرداخت ومتباقي را تا ماه آگست با ارسال امتعه مي پردازد . در اوايل سال جاري اوکراين خريداري گاز ترکمنستان را وقتي افزايش داد که روسيه ارسال مواد را بخاطر منازعه روي قيمت آن بطور موقتي قطع کرد.

اوکراين روي مقدار پولي که بخاطر فروش گاز طبيعي به ترکمنستان مقروض بود اختلاف داشت که اين امر به يک جنگ لفظي بين دو کشور انجاميد.


XS
SM
MD
LG