لینک های دسترسی

رئيس دفتر قصر سفيد استعفي نمود


مامورين قصر سفيد ميگويند که جاي اندي کارد ، رئيس دفتر قصر سفيد را جاش بولتن رئيس بودجه خواهد گرفت

توقع ميرود که رئيس جمهور بش تبدلاتي را در جريان صحبت با خبرنگاران امروز سه شنبه اعلام کند

اين تبدلات بعد از ان رونما ميشود که حزب جمهوريخواه جارج بش از رئيس جمهور تقاضا کرد تا اشخاص تازه را با مفکوره هاي جديد مقرر نمايد. نظر پرسي افکار عامه نشان ميدهد که محبوبيت رئيس جمهور بش در دوره رياست جمهوري وي به پايين ترين سطح تقرب نموده است


XS
SM
MD
LG