لینک های دسترسی

شروع مذاکرات رئيس جمهور اسرائيل  با رهبران سياسي کشور جهت تشکيل يک حکومت جديد


موشي کتزاف رئيس جمهور اسرائيل جهت تشکيل حکومت جديد اسرائيل با رهبران حزبي آن کشور شروع به مذاکره کرده است .

قرار است امروز يکشنبه رئيس جمهور کتزاف با اعضاي ارشد حزب کديمه ملاقات کند که در انتخابات پارلماني روز چهار شنبه در اسرائيل ۲۹ کرسي از جمله ۱۲۰ کرسي پارلماني را بدست آورده است .

انتظار مي رود ئيس جمهور اسرائيل با رهبران حزب کارگر ملاقات کند که بعد از حزب کدميه ، بدرجه دوم قرار گرفته است.

ناظرين سياسي ميگويند کديمه سفارش خواهد کرد رهبرآن ايهود ايلمرت کفيل صدراعظم اسرائيل رسماً به حيث صدراعظم آن کشور مقرر گردد و بوي وظيفه تشکيل کابينه وتفويض گردد.

کديمه هم اکنون باب گفت و شنود را با شرکاي ائتلافي عمده خود گشوده است .

المرت گفته است شرکاي ائتلافي ، براي قبولي همکاري با کديمه ، بايد پلان اورا براي خروج يک جانبه از ساحل غربي قبول کنند .


XS
SM
MD
LG