لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس جمهور افغانستان از رهايي مردي که مسيحي شده است ، دفاع ميکند


حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان از رهايي مردي که بخاطر روي اوردن به مسيحيت با اعدام روبرو شده بود ، دفاع نمود

حامد کرزي در يک اجتماع قضات و ملا ها در کابل اعتراف کرد که موضوع ازنگاه مسلمانان بسيار حساس است . اما وي گفت سپاسگزار است که محاکم تحت تاثيراين احساسات قرار نگرفت.

اين اولين تبصره علني حامد کرزي در قضيه عبدالرحمن مرد ۴۱ ساله اي بود که در ماه مارچ بخاطر روي اوردن به مسيحيت توقيف شده بود. هفته گذشته وي بدليل عدم موجوديت اسناد کافي ، رها گرديد و بعد از رهايي به کشور ايتاليا پناهنده شد

قضيه رحمن توجه بين المللي را در جهان غرب ، جلب نمود اما در افغانستان همدردي ايرا به ميان نياورد که روگردانيدن از اسلام يک جرمي تلقي ميگردد که جزاي ان اعدام است

بعضي از ملا هاي مسلمان از مردم عادي خواستند که عبدالرحمن را در صورتيکه دولت اقدام نکند ، بقتل برسانند.

XS
SM
MD
LG