لینک های دسترسی

رايس در مورد موافقۀ ذروي هند وامريکا گواهي داد


کاندليزا رايس وزير خارجۀ امريکا در محضر کميتۀ روابط خارجي مجلس سناي امريکا گواهي دادو گفت که کانگرس امريکا بايد ازمعاملۀ حمايت کند که ايالات متحده هند رادر پروگرام هاي مواد سوخت ذروي ملکي کمک خواهد کرد.

رايس امروز چهارشنبه گفت که اين موفقه که به امريکا اجازه خواهد داد تا براي هند مواد سوخت ذروي و تکنالوژي را فراهم سازد ، هند را از اتکا به مراجعه به منابع غير ثابت مثل ايران مانع خواهد شد.

XS
SM
MD
LG