لینک های دسترسی

Breaking News

رايس در مورد موافقۀ ذروي هند وامريکا گواهي داد


کاندليزا رايس وزير خارجۀ امريکا در محضر کميتۀ روابط خارجي مجلس سناي امريکا گواهي دادو گفت که کانگرس امريکا بايد ازمعاملۀ حمايت کند که ايالات متحده هند رادر پروگرام هاي مواد سوخت ذروي ملکي کمک خواهد کرد.

رايس امروز چهارشنبه گفت که اين موفقه که به امريکا اجازه خواهد داد تا براي هند مواد سوخت ذروي و تکنالوژي را فراهم سازد ، هند را از اتکا به مراجعه به منابع غير ثابت مثل ايران مانع خواهد شد.

XS
SM
MD
LG