لینک های دسترسی

Breaking News

پوليس هند يک مدافع محيط زيست را که دست باعتصاب غذائي زده در شفاخانه بستر کرد


پوليس هند يک مدافع عمدۀ محيط زيست را هشت روز بعد ازان جبراً در شفاخانه بستر کرد که او بعنوان احتجاج عليۀ يک پروژۀ بزرگ بند در غرب هند دست به اعتصاب غذائي زد.

خانم مدها پتکار ديشب بزور از محل احتجاجش در مرکز دهلي جديد، بشفاخانه انتقال داده شد. وضع او در شفاخانه ثابت خوانده شده است. پوليس همچنان بيش از ۲۰ تن از فعالين همراۀ پتکار را توقيف کرد ولي بعضي ازانها بعدتر آزاد شدند. دو تن از فعالين در اعتصاب غذائي شامل شده بودند.

پتکار فعاليتي را براه انداخته که اسکان مجدد دهاتيان را در وادي نرمادا تقاضا ميکند. انتظار ميرود يک پروژۀ بند درانجا هزاران خانه را زير آب کند.

من موهن سنگه، صدراعظم هند التماس نموده که پتکار به اعتصاب غذائي خود خاتمه بدهد. مامورين ميگويند سه وزير حکومت فدرال امروز از وادي نرمادا ديدن کردند تا از مساعي اسکان محدد نظارت نمايند.


XS
SM
MD
LG