لینک های دسترسی

پوليس هند يک مدافع محيط زيست را که دست باعتصاب غذائي زده در شفاخانه بستر کرد


پوليس هند يک مدافع عمدۀ محيط زيست را هشت روز بعد ازان جبراً در شفاخانه بستر کرد که او بعنوان احتجاج عليۀ يک پروژۀ بزرگ بند در غرب هند دست به اعتصاب غذائي زد.

خانم مدها پتکار ديشب بزور از محل احتجاجش در مرکز دهلي جديد، بشفاخانه انتقال داده شد. وضع او در شفاخانه ثابت خوانده شده است. پوليس همچنان بيش از ۲۰ تن از فعالين همراۀ پتکار را توقيف کرد ولي بعضي ازانها بعدتر آزاد شدند. دو تن از فعالين در اعتصاب غذائي شامل شده بودند.

پتکار فعاليتي را براه انداخته که اسکان مجدد دهاتيان را در وادي نرمادا تقاضا ميکند. انتظار ميرود يک پروژۀ بند درانجا هزاران خانه را زير آب کند.

من موهن سنگه، صدراعظم هند التماس نموده که پتکار به اعتصاب غذائي خود خاتمه بدهد. مامورين ميگويند سه وزير حکومت فدرال امروز از وادي نرمادا ديدن کردند تا از مساعي اسکان محدد نظارت نمايند.


XS
SM
MD
LG