لینک های دسترسی

پاکستان درمورد معاملۀ ذروي هند وامريکا ابراز نگراني کرده است


پاکستان بار ديگر درمورد موافقۀ ذروي هند وايالات متحده ابراز نگراني کرده گفته است که بخاطر امنيت خود، بايدبازداري قابل اعتبار ذروي اش را حفظ نمايد.

در جريان يک جلسه روي امنيت ملي تحت رياست پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان چنين نتيجه گيري شد که موافقۀ هند وامريکا دهلي جديد را در توسعۀ پروگرام ذروي اش کمک خواهد کرد.

باساس اين موافقه ، هند اکثر تاسيسات ذروي اش را بروي مفتشين امور انرژي ذروي باز خواهد کرد و دربدل آن خواهد توانست تا کوره هاي ذروي و همچنان مواد سوخت را از ايالات متحده وساير کشور ها خريداري کند.

اما رئيس جمهور بش از دادن معاملۀ مشابه به پاکستان خود داري کرده و گفته است که ضروريات وسوابق فرق ميکند .

دو سال قبل عبدالقدير خان ساينس دان پاکستاني اعتراف کرد که وي اسرار ذروي را به ايران، ليبيا و کورياي شمالي مخفيانه بفروش رسانيده است


XS
SM
MD
LG