لینک های دسترسی

اظهارات رئيس اداره بين المللي پناهندگان ملل متحد در باره چاد


رئيس اداره بين المللي مهاجرين و پناهندگان ملل متحد ميگويد رئيس جمهور چاد قول داده است ۲۰۰ هزار پناهنده سوداني را، با وصف تهديدات سابق ، از چاد اخراج نخواهد کرد.

انتونيو گوتيري ، رئيس اداره بین المللی پناهندگان ملل متحد ميگويد اين اطمينان را بروز يکشنبه از ايدريس ابي رئيس جمهورچاد در يک مکالمه تيلفوني بدست آورده است .

بروز جمعه ديبي رئيس جمهور چاد تهيد کرد که اين پناهندگان را به منطقه جنگ زده دارفور بر خواهد گشتاند . او همچنان ارتباط ديپلوماتيک چاد را با حکومت سودان در عکس العمل بدانچه که که يک حمله شورشيان مورد حمايه حکومت سودان برانجمينا پايتخت سودان مي خواند ، قطع کرد .

حکومت چاد همچنان يک تهد يد قبلي اش ر براي قطع صدور نفت بخاطر يک منازعه با بانک جهاني تعديل کرد .

چاد تهديد کرده است که صادرات نفتش را سر از فردا سه شنبه قطع خواهد کرداما اکنون اين ضرب العجل را تا پايان ماه جاري تمديد کرده است .

در يک بياينه حکومتي چاد گفته شده که چاد يک پيشنهاد واشنگتن را براي ميانجي گري در منازعه قبول کرده است


XS
SM
MD
LG