لینک های دسترسی

مانع ديگري براي تطبيق موافقت نامۀ  ذروئ امريکا وهند


براي تطبيق موافقت نامۀ ذروئ که توسط ريس جمهور بش و من موهن سينگه صدر اعظم هند در ماه گذشته به امضاء رسيد و تا به حال توسط کانگرس امريکا به امضا نرسيده است ، ظاهرا يک مانع ديگري ايجاد شده است.

هند مخالف افزايش مواد جديد در طرح اين موافقت نامۀ ميباشد. اين طرح که توسط واشنتگتن پيشنهاد شده است ، تصريح ميسازد که اگر هند به آزمايش ديگر ذروي دست بزند ، معاملۀ مذکور را لغو خواهد ساخت.

مسالۀ جنجال بر انگير موافقت نامۀ ذروي ، توسط يک تن از سخنگويان وزرائ خارجۀ هند بروز دوشنبه تاييد گرديد. او اظهار کرد که دهلئ جديد به واشتنگتن گفته است ، که هند تنها به اعلاميۀ مقيد است که در ماه جولاي توسط رهبران اين دو کشور در واشنتگتن مشترکا به امضاء رسيد. درين اعلاميه ، هند در رابطه با آزمايشات ذروي ، به يک امر قانوني يک جانبه متعهد ميباشد. سخنگوي وزارت خارجه هند ميگويد در طرح اين موافقت نامه ، جاي براي يک مادۀ جديد وجود ندارد.

بموجب اين موافقتنامۀ پيشنها شده ، هند اکثر تسهيلات ذروي اش را بروي مفتشين بين الملي باز خواهد کرد. و در بدل اين کار ، هند قادر به خريد مواد سوخت ذوري از ايالات متحده و ديگر اعضاي گروه عرضه کنندۀ مواد سوخت خواهد بود.


XS
SM
MD
LG