لینک های دسترسی

هلاکت بيش از ۶۰ نفر در دو حادثۀ تصادم بس در هند


مامورين هندي ميگويند روز پنجشنبه در دوحادثۀ جداگانۀ تصادم بس ۶۲ نفر هلاک شده اند.

لااقل ۴۷ نفر از مدعوين يک محفل عروسي زماني در ايالت آسام در شمالشرق هند کشته شدند که بس حامل آنها از جاده منحرف شده و بيک بند آب سقوط نمود. اين بس ۷۰ سرنشين داشت. پوليس در جستجوي نجات يافتگان ميباشد.

در يک حادثۀ ديگردر شمال هند، در اثر سقوط يک بس در يک دره، حداقل ۱۵ نفر کشته و ۲۵ تن ديگر زخمي گرديد.

پوليس ميگويد اين بس از دهلي جديد بصوب الموره در شمال هند در حرکت بود. تاکنون علت سانحه و اينکه اين بس در هنگام وقوع اين حادثه چند سرنشين داشت، معلوم نيست.


XS
SM
MD
LG