لینک های دسترسی

Breaking News

آزمايشات راکت توسط روسيه


روسيه مي گويد پرتاب آزمايشي راکتي را مؤفقانه انجام داده است که به داخل سيستم هاي دفاعي راکت سرايت ميکند، و اين شبيح راکت هاي است که در حال حاضر در ايالات متحدهُ امريکا ساخته ميشود.

راکت روز شنبه از (کپستن يار) منطقهٌ (استراخان) به صوب ميداني (تلخاش) در قزاقستان پرتاب شد.

جنرال (نيکولس سولو وتسکي) قوماندان قواي راکت هاي ستراتيژيک روسيه گفت، پرتاب مشخصاً طوري طرح شده تا عين خصوصياتي را داشته باشد که سيستم هاي امريکائي دارد. سيستمي را که روسيه به روز شنبه آزمايش نمود راکت هاي را ميسازد که به مشکل تشخيص شود و براي سيستم امريکائي مشکلتر خواهد بود که تا مسير کلاهک ها را پيشبيني کرده بتواند.

(سولو وستوڤ) به روز شنبه به مطبوعات روسيه گفت سيستم دفاعي راکت که توسط ايالات متحدهُ امريکا پلان گذاري شده است مي تواند پايداري استرتيژيک را ضربه وارد نمايد و امنيت رويسه را به خطر مواجه سازد.


XS
SM
MD
LG