لینک های دسترسی

Breaking News

سه تندرو طالب و دو فرد پليس در زد وخورد ها در افغانستان کشته شدند


در زد وخورد ها بين تندروان طالب وقواي امنيتي افغانستان حد اقل سه تندرو طالب و دو فرد پليس کشته شدند.

مقامات افغانستان ميگويند که در واقعۀ اول امروز يکشنبه ، افراد قواي نظامي وامنيتي افغانستان تندروان طالب را در ولسوالي آشوب زدۀ گيلان در خارج ولايت غزني محاصره کرده سه تندرو طالب را کشتند . يک فرد پليس نيز جانش را از دست داد.

ساعاتي قبل در ولايت همسايۀ قندهار تندروان طالب برافراد امنيتي که از يک پروژۀ شاهراه در ولسوالي شاه ولي کوت محافظت ميکردند حمله نموده يک محافظ امنيتي را به قتل رسانيده ودو تن ديگر را زخمي ساختند. تندروان همچنان ۱۴ موتر مربوط آن کمپني را قبل از فرار آتش زدند.

در عين زمان جان رييد وزير دفاع برتانيه ميگويد که قواي ائتلاف بايد بخاطر جلوگيري از بقدرت رسيدن دو بارۀ گروه طالبان،عليۀ تندروان طالب والقاعده نيروي تهاجمي شانرا حفظ نمايند.

رييد همچنان گفت که قواي برتانيه حد اقل تا سه سال ديگر در افغانستان باقي خواهند ماند.

زد وخورد هاي امروز يکشنبه ميان نيروي ها دولتي و شورشيان طالب يکروز بعداز آنکه چهار عسکر کانادايي در اثر انفجار بم هاي کنار جاده در قندهار کشته شدند، صورت ميگيرد.

مامورين نطامي کانادايي درمورد اين حمله بر طالبان مظنون اند که يک عرادۀ زرهي را در حدود ۴۰ کيلومتري خارج شهر قندهار تخريب نموده واز بين بردند.

XS
SM
MD
LG