لینک های دسترسی

اظهارات يک متخصص حقوق بشر ملل متحد  در مورد جريانات نيپال


يک متخصص حقوق بشر ملل متحد ميگويد نيپال بلادرنگ مشي نافذ تير اندازي جابجا را لغو کند زيرا اين امريه افراد بيگناه را هدف قرارداده و يک تخطي ازمقررات بين الدول است .

فيلي التسن ميگويد حملات متسلسل عليه افراد بي تقصير يک جرم عليه بشريت است . براي ۱۹ روزتمام پليس نيپال با مظاهره کنندگان طرفدارديموکراسي تصادم نمودند که تقاضا دارند شاه گيانندرا قدرت مطلقه ايرا ترک بدهد که آنرا در زياده از ۱۴ ماه قبل بدست گرفت .

بروز دوشنبه مامورين نيپالي ، کتمندو پايتخت نيپال را براي پنجمين روزپيهم تحت مقررات قيودبرگشت وگذار قراردادند. به قواي امنيتي امرشده است بر هر کسيکه سعي کند وارد حوزه تحت مقررات قيود بر گشت وگذار وارد شود شليک کنند .

درعين حال ، شورشيان ماتئويست نيپال بر پايگاه هاي نظامي و عمارات حکومتي در منطقه مرکز و شمالي نيپال حمله کرده اند .

سفارت ايالات متحده در کتمندو به خانواده هاي ديپلوماتها و مامورين غير اصلي سفارت خانه دستورداده اند بخاطر نگراني هاي امنيتي نيپال را ترک گويند . سفارت ايالات متحده در کتمندو ميگويد افراد خصوصي امريکائي که از نيپال بازديد مي کنند بايد بزودي نيپال را ترک گويند .


XS
SM
MD
LG