لینک های دسترسی

موافقه هند و پاکستان در مورد محلات تفتيش در سرحد بين دوکشور


هند با پاکستان موافقه نموده است که پوسته هاي جديد را در امتداد سرحدات کشمير که قبلا عساکري دران تعبيه شده اند ، تاسيس نکند ولي پيشنهاد بيرون ساختن تمام سلاح ثقيل از منطقه را رد نمود.

اين توافق بعد از مذاکرات يکروزه بين دو رقيب داراي سلاح ذروي روي وضع تدابير جهت ايجاد اعتماد درمسابقۀ سلاح متعارفي بين دوکشورصورت گرفت.

طارق عثمان حيدر رئيس هيأت پاکستان گفت پاکستان بيرون ساختن تمام سلاح ثقيله بزرگتر ازتوپهاي ۱۲۰ ملي متره ، را از منطقۀ کشمير پيشنهاد نموده بود.

اما دليپ سنها همتاي هندي وي غور روي اين موضوع را رد کرده گفت اين يک حق مسلم هند است که تصميم بگيرد قواي آنکشوردر کجا تعبيه گردد.


XS
SM
MD
LG