لینک های دسترسی

از اثر حمله اي بر يک کمپ در سري لانکا ۸ شورشي تامل کشته شد


افراد مسلح ناشناس در شمال سري لانکا بر دفتر يک روزنامه حمله کرده و يکي از مديران آن را بقتل رسانيده اند.

مدير يک روزنامۀ تامل زبان در شهر شمالي جفنا ميگويد افراد مسلح بدفتر داخل شده و بگلوله باري آغاز کردند. دو تن از کارمندان ديگر روزنامه مجروح شدند.

قبلاً هشت شورشي ببرهاي تامل در حمله اي بر کمپ آنها در نزديک شهر بندري ترينکومالي در شرق آن کشور کشته شد. شورشيان اردوي سري لانکا را مسؤل ميدانند ولي قواي نظامي اين اتهام را تکذيب کرده ميگويد اين حمله را يک گروۀ انشعابي شورشيان تامل براه انداخته است. اين گزارش بطور مستقل تائيد نشده است.

نمايندگان صلح ناروي در مورد تشديد خشونت باوجود متارکه، اظهار نگراني کرده اند.

آنها کوشش ميکنند رهبران شورشيان و حکومت کولمبو را بميز مذاکرات صلح برگردانند. قرار بود اين مذاکرات در ماۀ اپريل در ژنيو داير گردد.


XS
SM
MD
LG