لینک های دسترسی

جدايي طلبان مسلمان در کشمير هند ۳۴ هندو را به قتل رسانيده اند


پليس در کشميرتحت کنترول هند ميگويد جدايي طلبان مظنون مسلمان به يک قريه حمله نموده و۲۲ هندو را در محلۀ جنوبي دوده به قتل رسانيده اند.

حد اقل هشت هندوي ديگر دراين حملۀ شب يکشنبه در حالي که دريک صف قرار داده شده بودند،بضرب گلوله کشته شدند.

قبلاً جدايي طلبان مظنون مسلمان حد اقل ۱۲ شبان هندو را در محلۀ اودهمپور در شمالشرق جمو اختطاف و بعداً به قتل رسانيدند. چهار جسد در ساعات ناوقت يکشنبه و هشت جسد ديگر امروز دوشنبه پيدا شد.

هيچ گروهي مسئوليت اين حملات را ادعا نکرده که فقط چند روز قبل از آغاز مجوزۀ مذاکرات در دهلي جديد بين منموهن سنگه صدراعظم هند و رهبران جدايي طلب کشميري صورت ميگيرد.

منموهن سنگه و مير واعظ عمر فاروق رهبر جنبش سياسي جدايي طلبان کشمير اين حملات را قوياً محکوم نموده وآنرا عمل دهشت افگني خواندند.


XS
SM
MD
LG