لینک های دسترسی

در بم گذاري انتحاري در بغداد نه تن کشته شدند


پوليس عراق ميگويد که در بم گذاري انتحاري در نزديک يک عمارت محکمه در بغداد، لا اقل نه نفر کشته شده و بيش از چهل تن ديگر مجروح گرديدند.

کارمندان طبي و پوليس ميگويند،اين انفجار در نيمه صبح در بين جمعيتي رخ داد که منتظر داخل شدن به عمارت محکمه بودند.ساعت ها قبل از ان يک جنرال نظامي عراق موقعيکه ذريعه موتربسوي کار روان بود، بضرب گلوله کشته شد.

مقا مات نظامي امريکا ميگويند که در غرب عراق، بعد از انکه قواي ائتلاف در رامادي تحت گلوله باري شديد قرار گرفتند،هشت تن از شورشيان را بقتل رسانيدند.کارمندان طبي و پوليس در رامادا ميگويند سيزده در نفر در انچه انها حمله هوائي امريکا خواندند، کشته شدند.

ضمنا مقامات نظامي ميگويند که روزپنجشنبه دراثر انفجار بم تعبيه شده در کنار جاده دربغداد، دو عسکر امريکائي هلاک کشته شدند.

ضمنا مقامات نظامي امريکا ميگويند که دو عسکر امريکا روز پنجشنبه در اثر انفجار يک بم کنار جاده در بغدا د کشته شد.


XS
SM
MD
LG