لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس جمهور ايران ميگويد پروگرام ذروي ايران براي مقاصد صلح آميز است


محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران يکبار ديگر اظهار نموده است که پروگرام ذروي کشورش براي اهداف و مقاصد صلح آميز است

در متن تذکرات وي در جلسه همکاري اقتصادي در باکو ، رهبر ايران گفت تهران مسير توليدات صنعتي مواد سوخت ذروي براي مراکز برق ذروي را تعقيب خواهد کرد. وي تشريح داد که قدرت هاي جهاني سعي ميکنند بازورگوئي و فشار فعاليت هاي ذروي ايران را متوقف بسازند

بروز پنحشنبه رئيس جمهور بش در واشنگتن ايران را متهم ساخت که با جاه طلبي هاي ذروي خود برعلاوه وارد کردن فشار بر مردم انکشور، حمايت از دهشت افگنانان ، بي ثبات ساختن منطقه و تهديد بر اسرائيل ، جهان را به مبارزه ميطلبد

رئيس جمهور امريکا گفت ايالات متحده « به تقويت نمودن جهان براي مقابله با اين تهديد ها ادامه خواهد داد»

بروز پنجشنبه پنج عضو دائمي شوراي امنيت مللمتحد اولين دور مذاکرات را روي مسوده فيصله نامه اي در مورد پروگرام ذروي ايران انجام دادند

فيصله نامه ، که از جانب برتانيه وفرانسه ارائه گرديده است واز جانب واشنگتن جدا حمايت ميشود تعزيرات اقتصادي را تهديد نميکند امافصل هفت منشور ملل متحد را مطالبه نموده است که تعزيرات و استفاده از قوه رابحيث اخرين حربه صلاحيت ميدهد

XS
SM
MD
LG