لینک های دسترسی

مخالفت ايران در برابر فيصله ذروي ملل متحد


رئيس جمهور و پارلمان ايران مخالفت شان را در برابر مسوده فيصله نامهُ ملل متحد ابراز داشته اند. در اين فيصله نامه از ايران خواسته خواهد شد که پروگرام غني سازي يورانيم خودرا توقف سازد،ورنه با تعزيرات اقتصادي روبرو خواهد شد.

محمد احمدي نژاد رئيس جمهور ايران به روز يکشنبه طي بيانيهُ که از طرف آژانس خبررساني دولتي به نشر رسيد، فيصله نامه پيشنهادي را غير قانوني خواند.

پارلمان ايران تهديد کرده است ،که اگر شوراي امنيت بخاطر ادامه پروگرام غني سازي يورانيوم ، از يک بخش منشور خود که اقدام نظامي را عليه ايران اجازه ميدهد استفاده کند، ايران از معاهده عدم انتشار اسلحهٌ ذروي خارج ميگردد.

برتانيه و فرانسه فيصله نامهُ تسويد کرده اند از طرف امريکا نيز حمايت مي گردد، و در اين فيصله نامه اقدام نظامي را اجازه خواهد داد.. ممکن است راي گيري شوراي منيت روي اين فيصله نامه، هفتهٌ آينده آغاز گردد.

پنج عضو دايمي شوراي امنيت ملل متحد، ايالات متحدهُ امريکا، برتانيه، فرانسه، روسيه و چين همراه با جرمني به روز دوشنبه ملاقات مينمايند تا موضوع را مورد بررسي قرار دهند. روسيه و چين ملاحظاتي رادر مورد مسوده فيصله نامه ابراز داشته اند.

قوت هاي غربي معتقد اند که ايران عمليهُ غني سازي يورانيم را جهت ساختن اسلحهُ ذروي به پيش ميبرند، ولي ايران اين ادعا ها را رد مينمايد.


XS
SM
MD
LG