لینک های دسترسی

مرگ پنج  خواهر در يک کانال در پاکستان


پنج دختر از يک خانواده واحد پاکستاني در نزيکي شهربندري کراچي در يک کانال غرق شدند .

مامورين شفاخانه ميگويند اين خانواده بيک ميله رفته بودند و بعد هر پنج خواهر براي غسل به کانال رفتتند و اما پاي شان لغزيد و درآب عميق کانل غرق شدند .

امکا ن دارد اين دختران براي فرار ازگرماي شديد جهت شنا به کانال رفته بودند .

XS
SM
MD
LG