لینک های دسترسی

Breaking News

ايران هرمشوق غرب را که هدف آن متوقف ساختن پروگرام ذروي آن کشورباشد ،رد خواهد کرد


محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران ميگويد تهران هر پيشنهادي را که توسط نمايندۀ اروپايي ارائه شود واز آن کشور بخواهد که فعاليتهاي ذروي اش را متوقف سازد، رد خواهد کرد.

رئيس جمهور ايران امروز يکشنبه در تلويزيون دولتي آن کشورگفت هرپيشنهادي در اينمورد بي اعتبار خواهد بود.

مذاکره کنندگان برتانيه، فرانسه و جرمني مشوقهايي را تدارک ديده اند که به تهران پيشنهاد نمايند دربدل آن تضميناتي را از ايران ميخواهند که غني ساختن يورانيم خود را متوقف سازد

ايالات متحده وکشور هاي اروپايي مي گويند اگر تهران اين پيشنهاد را رد کند، آنوقت روي تصويب فيصله نامۀ شوراي امنيت موسسۀ ملل متحد تاکيد خواهند کرد که تعزيرات احتمالي عليه تهران را تهديد ميکند. روسيه وچين تهديد کرده اند که هر فيصله نامۀ تعزيرات را ويتو يعني ردخواهند کرد.

قرار است وزراي خارجۀ اتحاديۀ اروپايي روز دوشنبه در بروکسل تشکيل جلسه داده ومحمولۀ مشوقها را مورد بحث قرار دهند که در صوُرت عدم رعايت از آن، ايران سرزنش وجزا رادر قبال خواهد داشت . قرار است پنج عضو دايمي شوراي امنيت بشمول جرمني روز ۱۹ مي درلندن ملاقات نمايند تا اين محموله را مورد غور وبررسي قرار دهند.


XS
SM
MD
LG