لینک های دسترسی

عباس از اتحاديۀ اروپائي تقاضا کرد تا انتقال وجوه به ادارۀ فلسطين را از سر بگيرد


محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطينيان از اتحاديۀ اروپائي تقاضا کرده که بمنظور جلوگيري از سقوط قلمرو فلسطين به ورطۀ يک حلقۀ جديد منازعات، انتقال وجوه را به حکومتش از سر گيرد.

محمود عباس امروز طي بيانيه اي در محضر پارلمان اروپا گفت قطع کمک ها درين اواخر، خطر بدتر شدن اوضاع اقتصادي و اجتماعي خراب آن قلمرو را بوجود آورده است.

اتحاديۀ اروپائي و ايالات متحده ارسال کمک را به ادارۀ فلسطيني تحت رهبري حماس قطع کرده زيرا حماس اسرائيل را برسميت نشناخته و از خشونت منصرف نميشود. اسرائيل بنوبۀ خود، در حدود ۵۰ مليون دالر عوايد مالياتي را که ماهانه براي فلسطينيان جمع آوري ميکند، نگهداشته و به ادارۀ فلسطينيان انتقال نميدهد.

محمود عباس گفت بحکومت تحت رهبري حماس بايد فرصت داده شود خود را بمقتضيات اساسي جامعۀ بين المللي عيار سازد.

XS
SM
MD
LG