لینک های دسترسی

تصادم  جناح هاي فلسطيني  در نزديکي پارلمان  فلسطيني ها و کشته شدن يک عابر


مامورين فلسطيني ميگويندجناح های رقیب امنیتی در نزديک عمارت پارلمان فلسطيني ها گلوله باري متقابل نمودند.

آنها ميگويند يک تبعۀاردني امروز در گلوله باري متقابل امروز دوشنبه بين قواي تازۀ امنيتي تحت رهبري حماس و قواي امنيتي موجودۀ فتح کشته شد.

حد اقل شش تن در گلوله باري هاي اخير زخمي شده اند که بقول شاهدان در آن قواي پليس عادي فلسطين نيز شامل بود.

اين برخورد در هنگامي رخ ميدهد که تشنج بين حکومت تحت رهبري حماس و قواي امنيتي وفادار به محمود عباس رئيس ادارۀ فلسطين روبه افزايش ميباشد.


XS
SM
MD
LG