لینک های دسترسی

ايران بخاطر نشر کارتون که آذري ها را مسخره ميکرد، روزنامۀ دولتي را مصادره نمود


حکومت ايران يک روزنامۀ دولتي را بخاطر نشر کارتوني که مسؤل مشتعل شدن احتجاجات آذري ها شده، مصادره کرده است.

تلويزيون دولتي امروز از قول مدعي العموم آن کشور گفت که «منا نيستاني» کارتونيست روزنامۀ «ايران» و يکي از مديران روزنامه بخاطر تمسخر آذري ها توقيف شده اند.

کارتون يک مادر کيکان را نشان ميداد که بزبان آذري صحبت ميکرد.

بروز دوشنبه آذري ها در شهر شمال غربي تبريز شورش نموده، بر عمارات دولتي سنگ پرتاب کردند. پوليس جهت متفرق ساختن آنها از گاز اشک آور استفاده کرد.

در حدود ۲۵٪ نفوس ايران آذري هستند. لسان آذري ها شبيۀ لسان ترکيست.

XS
SM
MD
LG