لینک های دسترسی

Breaking News

جنگجويان طالب مرکز يک ولسوالي را تسخير کردند


مقامات افغاني ميگويند جنگجويان طالب مرکز يک ولسوالي را تسخير کرده و بعدتر ترک کردند.

آنها ميگويند صدها تندرو ديشب بر ولسوالي چورۀ ولايت ارزگان حمله کرده و براي چندين ساعت با پوليس جنگيده و يک مجتمع عمارات را که شامل دفاتر حکومتي و پوليس بود تسخير کردند. در مورد تلفات گزارش هاي ضد و نقيضي بدست ميرسد.

آنها قبل ازانکه امروز صبح منطقه را ترک کنند عمارت را به آتش کشيدند. پوليس ميگويد قبل از دخول به ولسوالي چوره منتظر نيروهاي تقويتي هستند.

در ساير خشونت ها، مقامات سؤ ظن دارند که تندروان طالب بر يک موتر پوليس بم دستي انداخته معاون يک قوماندان پوليس را در ولايت زابل بقتل رسانيده و حد اقل سه تن از افراد پوليس معيتي او را زخمي ساختند.

در تشديد خشونت ها در چند هفتۀ اخير بيش از ۳۵۰ نفر کشته شده که آنرا يکي از مهلک ترين هفته ها بعد از راندن طالبان از قدرت در سال ۲۰۰۱ باينطرف ميسازد.

XS
SM
MD
LG