لینک های دسترسی

عساکر هندي ۸ متجاوز را در کشمير کشتند


قواي نظامي هند ميگويد پنج تندرو اسلاميست مظنون را که کوشش ميکردند بطور پنهاني از پاکستان به قلمرو تحت کنترول هند داخل شوند، بقتل رسانيده اند.

يک نطاق نظامي هند ميگويد عساکر امروز صبح در خط کنترول که عملاً سرحد بين دو کشور است با اين ۸ نفر مقابل شدند.

هند پاکستان را به تسليح و تمويل تندروان در جنگ شان عليۀ سلطۀ هند در کشمير، متهم ميسازد. پاکستان اين اتهامات را تکذيب کرده ميگويد در قسمت متوقف ساختن نفوذ تندروان هرانچه ممکن است انجام ميدهد.

قواي نظامي هند همچنان ميگويد عساکر يک مقدار زياد اسلحه را، بشمول تفنگ، راکت انداز خفيف، مواد منفجره و مهمات در يک مغاره در شمال سرينگر، کشف کردند.


XS
SM
MD
LG