لینک های دسترسی

رهبران اتحاديه اروپا جلسه خود را به پايان رسانيدند


رهبران اتحاديه اروپا جلسه دو روزه را در بروکسل به پايان رسانيده و به مسايلي چون توسعه اتحاديه ، قانون اساسي ان و يک تعداد موضوعات بين المللي ديگر رسيدگي کردند.

رهبران يکي از موضوعات دامنه دار يعني قدرت هضم اعضاي جديد براي اتحاديه و معيار هاي ممکنه را براي عضويت مورد بحث قرار دادند. بعضي از اعضا بيم ان دارند که اين مساله يک نوع مانع را براي کشور هاي ايجاد ميکند که خواهان شمول درين اتحاديه ميباشند

رهبران همچنان به ترکيه گفتند که بايد تعهدات خود را در برابر قبرس براورده سازد در غير ان به تاخير در مذاکرات روي شموليت آنکشور به اين اتحاديه روبرو خواهد شد

در جريان جلسه دوروزه ، اعضاي اتحاديه از ايران خواستند که به پيشنهاد مشوق هاي پاسخ بدهد که ، براي از بين بردن تشنجات روي جاه طلبي هاي ذروي ايران ، طرح گرديده است . آنها همچنان برنامۀ کمک عاجل به فلسطيني ها را تصويب کردند.

آنها همچنان موافقه کردند که درموردسرنوشت قانون اساسي اتحاديه تا پايان سال ۲۰۰۸ فيصله نمايندو بعضي از موضوعات را براي دوسال ديگر ، يک طرف گذاشتند

XS
SM
MD
LG