لینک های دسترسی

Breaking News

يک گزارش نظامي امريکا روش بدون صلاحيت با زندانيان عراقي را افشا نمود


نظامي امريکا ميرساند که قواي عمليات خاص ايالات متحده با تعدادي از زندانيان روش غير مجاز و شديد کرده اند.

اين تحقيق،که حوادث اوايل سال ۲۰۰۴ را شرح ميدهد، در يافته که بعضي توقيفي ها در سلولهاي بسيار کوچکي که نمي توانستند بروي زمين آن بخوابند ويا ايستاده شوند روز ها نگهداري شده اند.

زندانيان عراقي با آواز هاي گوش خراش موسيقي مواجه بوده و از حرف زدن ويا خوابيدن آنها جلوگيري مي شد . به بعضي زندانيان فقط نان خشک و آب داده ميشد بشمول يک واقعه که در آن تا ۱۷ روز ژريم غذايي داده شد و حد اقل يک زنداني برهنه نگهداري ميشد.

وزارت دفاع امريکا يا پنتگان اين گزارش را روز جمعه براي اتحاديۀ آزادي هاي مدني نشر کردکه آنرا باساس لايحۀ آزادي اطلاعات درخواست کرده بود.

اين گزارش که تاريخ آن نوامبر سال ۲۰۰۴ است ميگويد عساکر از روحيۀ کانوانشن ژنيڤ که روش با زندانيان جنگي را تعين ميدارد عدول کرده اند.

اين روشها نادرست تلقي شده اما نه غيرقانوني ودرمورد هيچ يک اقدام دسپليني پيشنهاد نشده است .

XS
SM
MD
LG