لینک های دسترسی

هند و پاکستان دومين لين بس را در کشمير آغاز کردند


هند و پاکستان دومين لين بس مسافربر را از فراز خط کنترول آتش بس کشمير آغاز کرده اند. اين اقدام منحيث تقويۀ عمليۀ صلح بين دو کشور دارندۀ اسلحۀ ذروي پنداشته ميشود.

اين لين پونچ را در کشمير هند به روالکوت در کشمير پاکستان وصل ميکند. بس هندي حامل ۶۶ سرنشين بود که ۳۶ نفر آنها ازکشميرپاکستان بودند که بوطن شان بازميگشتند. در جانب پاکستان ۵۵ پاکستاني در پوستۀ سرحدي تترينوت واقع در نزديک خط کنترول اجتماع کرده بودند.

سرنشينان از دو طرف پاي پياده از خط کنترول عبور نموده و متعاقباً به بس ديگري براي مقصد شان دران سوي ديگر سرحد سوار شدند.

براي افتتاح اين لين تدابير شديد امنيتي اتخاذ شده بود و از کدام واقعه اي اطلاع داده نشد.

اولين لين بس بين دو کشمير ۱۴ ماه قبل آغاز يافته بود.


XS
SM
MD
LG