لینک های دسترسی

Breaking News

زخمي شدن دو کودک افغان  در يک حمله انتحاري  با بم


مقامات افغانستان ميگويند از اثر حمله يک بم انتحاري تعبيه شده در يک موتر بر يک دسته از عراده جات عسکري قواي ائتلاف برهبري ايالات متحده در شمال کابل ، دو کودک مجروح شده اند.

پليس ميگويد حمله کنندگان موتري را در خارج ميدان هوائئ بگرام که پايگاه عمدۀ نظامي عمده ايالات متحده در افغانستان است ، منفجرساختند.

طالبان مسئوليت اين انفجار را که در آن خود حمله کننده کشته شده و اما به عساکر صدمۀ نرسيده است ، ادعا کرده اند.

درعين حال قواي نظامي ايالات متحده ميگويد ، يک عسکر قواي ائتلاف، از اثر جراحاتي که در جنگ روز يکشنبه در شرق افغانستان برداشته بود ، ، فوت نمود.

در يک گزارش ديگر در نورستان واقع در شمال شرق افغانستان ، شورشيان طالب پنج تن از مامورين صحي را که در پايان هفته اختطاف کرده بودند ، آزاد نموده اند. يکي از اين گروگانها ، مامور اداره تعاوني کميتۀ سويدن براي افغانستان بود.

بيش از ده هزار عسکر در عمليات وسيع در جنوب افغانستان که هدف آن سرنگون ساختن فعاليت شورشيان اند ، سهم داشته اند. در روز هاي اخير بيش از ۱۰۰ تندرو کشته اند.

XS
SM
MD
LG