لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس جمهور سري لانکا پيشنهاد صلح را براي شورشيان تجديد کرد


رئيس جمهور سري لانکا خواستار مذاکرات مستقيم با ببرهاي جدائي طلب تامل شده ميگويد متخصصين او پلان يک راۀ حل ممکن را براي منازعۀ فرقوي ده ها ساله ترتيب ميکنند.

مهيندا راجاپاکسي، رئيس جمهور سري لانکا امروز گفت ميخواهد به رهبران شورشيان مسودۀ توافق پيشنهادي را ارائه کرده و بعدتر آنها را وادار بسازد که بنشينند مسوده را مورد بحث قرار بدهند و تغيرات را دران سفارش کنند.

آقاي راجاپاکسي در حالي پيشنهاد خود را به ڤيلوپيلاي پرابهاکارن، رهبر شورشيان طي مصاحبه اي با تلويزيون ان دي تي ڤي هند ارائه کرد که افزايش در خشونت آن کشور را بکرانۀ جنگ داخلي کشانيده است. شورشيان تابحال باين پيشنهاد پاسخ نداده اند.

دو جانب در ماۀ فبروري اولين دور مذاکرات را براه انداختند. اما دور دوم که براي ماۀ اپريل در نظر گرفته شده بود، بعد ازان فسخ گرديد که هرکدام جانب مقابل را بخاطر تشديد خشونت ها ملامت نمود.


XS
SM
MD
LG