لینک های دسترسی

Breaking News

کورياي شمالي يک راکت هفتم را نيز شليک کرد، شوراي امنيت جلسه ميکند


کورياي شمالي امروز هفتمين راکت را چند ساعت بعد ازان شليک کرد که شش راکت اولي را جامعۀ جهاني محکوم نمود.

شش عدد ازان راکت ها برد کوتاه داشت و به بحيرۀ جاپان افتاد. يک راکت برد طويل داشت که قابليت رسيدن بخاک ايالات متحده را دارد. قصر سفيد ميگويد مامورين معتقدند که آن راکت کمتر از يک دقيقه بعد از پرتاب سقوط کرده و به بحيرۀ جاپان افتاد.

وزرات خارجۀ کورياي شمالي آزمايش راکت ها را يک موضوع حاکميت ملي خواند. مامورين آن وزارت ميگويند هيچ کشوري حق ندارد بر کورياي شمالي بخاطر اجراي آزمايشات قضاوت کند.

شوراي امنيت ملل متحد امروز بنا بر تقاضاي جاپان تشکيل جلسه ميدهد تا آزمايش راکت ها را مورد بحث قرار دهد.

XS
SM
MD
LG