لینک های دسترسی

ماويست هاي نيپال عليۀ تقاضاي حکومت براي ناظرين ملل متحد احتجاج کردند


شورشيان ماويست نيپال بمقابل تقاضاي رسمي حکومت از ملل متحد براي کمک در راۀ نظارت اسلحۀ چريک ها و اردو، احتجاج ميکنند.

شورشيان در گذشته موافقه کرده بودند که شايد از ناظرين ملل متحد دعوت شود در روزهاي قبل از انتخابات سال آينده از اسلحه نظارت کنند.

اما مقامات ماويست ميگويند حکومت قبل از ارسال نامه به کوفي انان، منشي عمومي ملل متحد براي کمک در عمليۀ نظارت، به آنها مشوره نکرده بود.

ماويست ها و حکومت گيريجا پرساد کوي رالا، صدراعظم، از يک آتش بس دو ماهه پيروي ميکنند. در ماۀ مي، جوانب موافقه کردند تا در قسمت نظارت انتخابات براي يک اسامبلۀ خاص جهت تدوين قانون اساسي جديد در سال ۲۰۰۷ همکاري کنند.

XS
SM
MD
LG