لینک های دسترسی

تعهد  حزب الله  به دوام حملات براسرائيل  وحملات تازه قواي اسرائيل در غزه


شيخ حسن نصراله رهبر حزب االه عهد کرده است حملات عليه اسرائيل را دوام بدهد . او اين مطلب را بدنبال حمله اي بر يک استيشن قطارٌهن اسرائيلدر حيفا گفت که در آن هشت اسدرائيلي کشته شدند .

و در باريکه غزه عساکر اسرائيل طي عمليات نظامي تازه سه تندروفلسطيني ويک ملکي را کشته اند .

شاهدان ميگويند در اين ضربات که قواي اسرائيلي آنرا بعد از عبور تانک ها و زرهدار هاي خود بداخل ساحه شمالي باريکه غزه انجام دادند ،دست کم ۱۵ تن کشته شدند .

يک ضربه اسرائيل همچنان عراده اي را هدف قرارداد که حامل تندروان د ر شهرک بيت هنون بود اما شاهدان عيني گفتند به آن مردان فلسطيني صدمه نرسيد .

قواي نظامي اسرائيل در سعي براي توقف حملات راکتي فلسطينيها و بدست آوردن عسکر اختطاف شده خودشان به عساکر امردادند به غزه عودت کنند .


XS
SM
MD
LG