لینک های دسترسی

اظهارات بش درباره عمليات اسرائيل در لبنان


رئيس جمهو بش ميگويد اسرائيل هر گونه حق دارد خودرا دربرابر حزب الله در لبنان حمايت کند اما از اسرائيل تقاضا مي کند ازخويشتن داري کار گيرد .

رئيس جمهور بش که امروز يکشنبه در جلسه سران هشت کشورصنعتي عمده جهان در سن پيطرزبرگ روسيه سخنراني مي کرد ، گفت « علت بنيادي » اين جنگ حزب الله و روابط آن با سوريه و ايران است .

در تهران سخنگوي وزارت خارجه ايران ، علي رضا آصفي، اين اتهامات اسرائيل راکه ايران عساکرو يا راکترا به حزب الله در لبنان فرستاده است ، انکار کرد .

حکومت ايران همچنان هشدارداد که هرگاه سوريه مورد حمله قرار گيرد اسرائيل متحمل زيان و خسارات غير قابل تصور خواهد شد .

سوريه نيز تهديد کرده است هرگاه از جانب اسرائيل مورد حمله قرار گيرد ،عکس العمل نشان خواهد داد .

در جلسه سران هشت کشور صنعتي در سن پيطرزبرگ ، توني بلير صدراعظم بريتانيا گفت افراطيون با حمايت سوريه و ايران مي خواهند ديموکمراسي در لبنان را باايجاد تشنج و خصومت برهم زنند.

ژک شيراک رئيس جمهور فرانسه گفت همه جوانبي که امنيت ، ثبات و حاکميت لبنان را تهديد مي کنند «بايد عمليات شان را متوقف سازند .»

XS
SM
MD
LG