لینک های دسترسی

قواي افغاني و ائتلاف براي تسخير مجدد يک ولسوالي هلمند از طالبان آمادگي ميگيرند


قواي نظامي ايالات متحده در افغانستان ميگويد قواي ائتلاف براي تسخير مجدد يک ولسوالي در جنوب افغانستان که بروز دوشنبه توسط طالبان تسخير شده بود، آمادگي ميگيرند.

شورشيان اسلاميست کنترول ولسوالي گرمسير ولايت هلمند را بعد از چندين روز جنگ بدست گرفتند. ولسوالي گرمسير ولايت دوردست و صحرائي هلمند در سرحد پاکستان قرار دارد و مرکز ولسوالي در تقريباً ۲۰۰ کيلومتري سرحد در يک صحراي خالي و سوزان واقع است.

قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده ميگويد شورشيان طالب همچنان کنترول ولسوالي ناوۀ بارکزي را در شمال گرمسير بدست گرفته اند. اما مقامات افغاني ميگويند که قواي افغاني ديشب بعد از صرف چند ساعت جنگ توانست تا طالبان را ازان ولسوالي اخراج کند.

طالبان در ماه هاي اخير يک شورش روزافزون را براه انداخته اند و توانسته اند حملات بزرگي را عليۀ قواي امنيتي براه اندازند. آنها همچنان يک تعداد حملات بم گزاري انتحاري مؤفق و ناکام را انجام داده اند.

XS
SM
MD
LG