لینک های دسترسی

Breaking News

عساکر افغاني و ائتلاف ولسوالي را از کنترول طالبان خارج کردند


قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان ميگويد يکي از عساکر آن در جريان جنگ در منطقۀ جنگ زدۀ جنوب افغانستان کشته شده است.

آن قوا ميگويد دو عسکر ديگر ائتلاف در جنگ هاي ديروزي در ولايت ارزگان مجروح شدند. مليت اين عساکر افشا نشده است.

قواي افغاني و ائتلاف يک ولسوالي دومي را در ولايت هلمند از کنترول طالبان خارج کردند. تندروان طالب اين دو ولسوالي را در روزهاي اخير تسخير کرده بودند.

يک نطاق قواي نظامي ايالات متحده ميگويد صدها عسکر بين المللي کنترول ولسوالي گرمسير را با مقاومت اندک بدست گرفتند.

يک تهاجم مشابۀ قواي مشترک بروز سه شنبه طالبان را از ولسوالي ناوۀ بارکزي در شمال گرمسير اخراج کرد.

تندروان طالب بروز يکشنبه بعد از شکست دادن قواي کوچک پوليس که براي بيش از دو هفته مقاومت کرده بود، به ولسوالي گرمسير داخل شدند.

جنگجويان طالب بر شهرک ها و دهات دوردست که قواي امنيتي آن محدود است، حمله ميکنند.

ادارات کمک دهنده در افغانستان ميگويند خشونت هاي تازه در ولايت هلمند هزاران تن از ساکنين منطقه را مجبور بفرار از منازل شان ساخته است.

يک بيانيه که گفته شده که از طرف طالبان منتشر گرديده حاکيست که شورشيان جبهات جديدي عليۀ قواي افغاني و ائتلاف باز ميکنند. اين بيانيه همچنان اين هشدار را تکرار ميکند که افراد امنيتي با قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده همکاري نکنند.

يک دگروال قواي نظامي ايالات متحده اين بيانات طالبان را رد کرد که شورشيان در جنوب پيشرفت ميکنند.


XS
SM
MD
LG