لینک های دسترسی

اسرائيل به حملاتش در غزه ادامه ميدهد


اسرائيل در سعي براي متوقف ساختن حملات راکت بر اسرائيل و رهايي يک عسکر اختطاف شده، به حملات يک ماهۀ نظامي اش عليۀ تندروان فلسطيني در باريکه غزه ادامه ميدهد.

در روم امروز پنجشنبه محمود عباس رئيس جمهور اداره فلسطنيان گفت رهايي يک عسکر اسرائيلي قريب الوقوع خواهد بود اما تفصيل بيشتر نداد.

آقاي عباس اظهار نمود مساعي جاري بقول وي « مارا معتقد ميسازد که راۀ حل حتمي است.

وي اين مطلب را بعد از انجام مذاکره با رومانو پرودي ، صدراعظم ايتاليا ، اظهار داشت.

اما گروه تندروان اسلاميست حماس ميگويند که هيچ چيزي در مورد عسکر اختطاف شده اسرائيلي تغيير نکرده است.

کارمندان طبي فلسطينان ميگويند که ، سه نفر از افراد ملکي به شمول يک زن ۷۵ ساله در اثر آتشباري اسرائيل امروز کشته شدند. مرمي هاي تانک بر يک خانه در نزديکي کمپ پناهندگان جبليه در شمال غزه اصابت نمود.

بروز چهارشنبه قواي اسرائيلي و افراد مسلح فلسطينيان جنگ شديدي را در امتداد باريکۀ غزه انجام دادند که در اثر ان ۲۳ فلسطيني به شمول سه طفل کشته شدند.

فلسطنيان حد اقل ۱۲ جسد افراد مسلح را تشخيص هويت نمودند.

تندروان همچنان حملات شانرا با راکت هاي خانه ساخت ، با وجود حملات اسرائيل انجام دادند

از هنگاميکه قواي اسرائيل بر قلمرو فلسطينيان بعد از گرفتاري يک عسکر بتاريخ ۲۵ جون داخل شدند بيش ا ز ۱۴۰ فلسطيني در غزه کشته شده است.

XS
SM
MD
LG