لینک های دسترسی

استقبال جاپان از عساکربرگشته آ نکشور از عراق


جاپان از عساکربازگشته خود از جنگ در عراق ، که نخستين تعبيه قبلي آنها در بعد از جنگ جهاني دوم دريک حوزه جنگي بود استقبال کرده است .

جونيچيرو کوازومي صدراعظم جاپان امروز شنبه از اينکه که اعضاي قواي زميني دفاع از خود ماموريت بشري دو و نيم ساله شانرا بدون تلقات به انحام رسانيده اند ابراز آسوده حالي کرد .

عساکر جاپاني طي اين مدت در ساحه جنوبي واها مکاتب و جاده هائي را اعمار کرده و آب شاميدني را براي عراقي ها فراهم ساختتند .

عساکر جاپاني براي محافظت و امنيت خودشان متکي بر عساکر هالندي ، آتراليائي و برتانوي بودند .

مامورين جاپان ميگويند انتظار دارند ماموريت عساکر جاپاني به اجراي ماموريت هاي بيشتردر ماوراي ابحار دعوت خواهند شد بشمول عودت به عراق در صورتيکه اوضاع امنيتي آن کشود بهبود يابد .

کوازومي اين ماموريت عساکر جاپاني را يک وسيله کمک به ايالات متحده ميديد . اما بسياري از جاپاني ها با آن مخالف بودند زيرا عليه جنگ بودند و يا معتقد بودند که ماموريت عساکر جاپاني تخلف از قانون اساسي صلح جوي جاپان است .

XS
SM
MD
LG