لینک های دسترسی

شدت جنگ  بين عساکر اسرائيلي و چريک هاي لبنان


عساکر اسرائيلي بعد از انکه حکومت اسرائيل توسعه عمليات زميني را در انکشور به تصويب رسانيد در چندين بخش جنوب لبنان با چريک هاي حزب الله در نبرد هستند

مامورين اسرائيليبه اهالي ملکي درشمال درياي ليتاني در سي کيلو متري داخل لبنان هوشدار داده اند که منطقه را ترک گويند مامورين اسرائيلي ميگويند که چندين صد جنگجوي حزب الله را در جريان سه هفته جنگ کشته اند اما اين مطلب از جانب منابع مستقل تائيد نشده است

ايهود المرت صدراعظم اسرائيل ميگويد که حزب الله هرروز قواي بيشتر خود را از دست ميدهد . وي اظهار ميدارد که اسرائيل تنها زماني به آتش بس موافقه ميکند که وضع لبنان که احتمال دارد هر آن به يک جنگ مبدل گردد ، تغيير نمايد

مامورين اردوي اسرائيل ميگويند عساکر حد اقل بيست تن از جنگجويان حزب الله را طي جنگ در دوروز گذشته در امتداد سرحد کشته اند

شبکه هاي تلويزيوني عربي زبان از منابع حزب الله نقل کرده که گفته اند سه عسکر اسرائيلي در نبرد هاي در نزديکي قريۀ سرحدي عيته الشعَب کشته و چندين نفر ديگر زخمي شده اند نظاميان اسرائيل اين ادعا را تائيد نکرده اند.

اردوي اسرائيل ميگويد حزب الله ديشب سه راکت را بر يک قريۀ اسرائيل شليک کرد اما تلفاتي را وارد ننموده است امير پيريتس وزير دفاع اسرائيل ميگويد که اردوي اسرائيل هر وسيلۀ نقليۀ را که از سوريه اسلحه وارد کند هدف قرار خواهد داد.

XS
SM
MD
LG