لینک های دسترسی

Breaking News

حملات تندروان بر مکاتب افغانستان ۱۰۰ هزار طفل را متضرر ساخته است


صندوق وجهي اطفال ملل متحد ميگويد تندروان بيک تعداد روزافزون مکاتب در افغانستان حمله ميکنند و تخمين ۱۰۰ هزار طفل در جنوب کشور از درس و تعليم محروم شده اند.

يونيسف ميگويد در نيمۀ اول سال مسيحي ۶۰ حمله بر مکاتب صورت گرفته که يک افزايش شش برابر را نسبت بعين مدت در سال گذشته نشان ميدهد.

در يک بيانيۀ يونيسف گفته شده که تا بحال درين حملات که شامل ۱۱ انفجار و ۵۰ واقعۀ حريق مکاتب است، شش شاگرد مکتب کشته شده اند.

از وقتي که قواي تحت رهبري ايالات متحده در سال ۲۰۰۱ حکومت طالبان را برانداخت، اين بدترين خشونت ها دران کشور ميباشد.

از وقت برانداخته شدن رژيم طالبان مليون ها طفل بمکتب بازگشته اند که شامل يک مليون دختر ميباشد. در زمان حکمروائي طالبان عليۀ دختران و زنان تبعيض صورت ميگرفت.

XS
SM
MD
LG