لینک های دسترسی

حکم محکمه در انفجار سال ۱۹۹۳ بمبئي تا ماۀ سپتمبر بتعويق افتاد


حکم نهائي محکمه در مورد متهمين يک سلسله بم گزاري ها در بمبئي تا ماۀ آينده بتعويق افتاده است. آن بم گزاري ها باعث هلاکت بيش از ۲۵۰ نفر گرديد.

قرار بود حکم محکمه در مورد ۱۲۳ مرد و زني که بخاطر آن حملات دهشت افگني محاکمه ميشدند، امروز اعلام شود. اما مدعي العموم بخبرنگاران گفت اگرچه قاضي به قرائت سند ۱۳۰۰ صفحه اي آغاز کرده ولي قضاوت در مورد متهمين تا تاريخ ۱۲ سپتمبر اعلام نخواهد شد.

محاکمه در سال ۱۹۹۵ آغاز يافت. در حدود ۷۰۰ شاهد تا بحال گواهي داده اند. استماع گواهي ها در ماۀ جنوري سال ۲۰۰۳ پايان يافت.

از جملۀ ۱۲۳ متهم ۱۱ نفر در جريان محاکمه وفات يافته اند، ۳۶ نفر در توقيف هستند و بقيه بقيد ضمانت آزاد شده اند.


XS
SM
MD
LG