لینک های دسترسی

حملات هوائي قواي نظامي سيريلانکا در بتي کالاو


شورشيان ببر هاي تامل در سيريلانکا مي گويند، طيارات جنگي حکومت يکي از پايگاه هاي عمدهٌ آنها را در منطقهٌ شرقي (بتي کالوا) بمبارد نموده که باعث تلفات سنگين گرديده است .

قواي نظامي سيريلانکا هنوز در اين مورد تبصرهٌ نکرده و کدام مرجع بي طرف اين حمله را تائيد نکرده است.

يک سخنگوي شورشيان گفت اين پايگاه تقريباً نود کيلو متر از (ترينکومالي) فاصله دارد، جائيکه آنها به روز پنجشنبه روي کنترول يک کانال آبياري جنگيدند. شورشيان، اين کانال را به تاريخ بيست و ششم جولاي تصرف نمودند که هزاران دهقان را از استفادهٌ آن محروم ساختند. اين راه بندان در اين هفته پايان يافت که هردو قواي نظامي و شورشيان ادعاي پيروزي را بر آن مينمايد.

در طول جنگ هاي دو هفتهٌ اضافه تر از چهار صد نفر کشته شده اند. شورشيان مي گويند در اثر اين زد و خورد ها هزاران نفر منازل شان را ترک گفته اند.

گذارش ها از کولمبو حاکيست که جنگ هاي اخير موافقتنامهٌ يک آتش بس را به خطر مواجه ميسازد که در سال ۲۰۰۲ دو جناح به آن موافقه کردند.

XS
SM
MD
LG