لینک های دسترسی

پاکستان انتقال  اعانه زلزله را به کمک براي حملات دهشت افگني رد کرد


پاکستان اين گزارش هاي يک روزنامۀ ايالات متحده را رد کرده که يک موسسۀ خيري پاکستاني پول نقد اعانه براي مصيبت رسيدگان زلزله را، براي توطئه جهت منفجر ساختن طياراتي بمصرف رسانيده که از لندن جانب ايالات متحده در پرواز ميبودند.

تسنيم اسلم يک نطاق وزارت خارجۀ پاکستان همچنان گزارش هائي را رد کرد که رشيد رؤف، تبعۀ برتانيه که در پاکستان توقيف شد با جماعة الدعوه که در گذشته به گروۀ لشکر طيبه مسما بود، ارتباط دارد.

وي گفت پاکستان او را به برتانيه مسترد کرده ميتوانست اما لندن در اينمورد تقاضا نکرده است.

گزارشي در شمارۀ روز دوشنبۀ روزنامۀ نيويارک تايمز حاکي بود که مقامات برتانوي اين موضوع را تحت تحقيق قرار داده اند که آيا جماعة الدعوه براي ۲۳ مظنون که با رابطه به توطئۀ بم گزاري در توقيف هستند پول فراهم کرده بود يانه.

نطاق وزارت خارجۀ پاکستان گفت اين گزارش ها بي اساس بوده و جعل کاريست. او همچنان اين انتباه را رد کرد که پاکستان مرکز دهشت افگني است. سخنگوي پاکستاني گفت پاکستان در خط مقدم جبهۀ جنگ عليۀ دهشت افگني قرار دارد.

XS
SM
MD
LG