لینک های دسترسی

بم گزار انتحاري در عراق دفتر طالباني را هدف قرار داده ۹ نفر را کشت


مقامات عراقي ميگويند يک بم گزار انتحاري در شهر شمالي موصل نه نفر را بقتل رسانيده است.

پوليس ميگويد حمله کننده امروز موتر خود را در مقابل دفتر حزب اتحاديۀ وطن پرستان کردستان تحت رياست جلال طالباني، منفجر ساخت.

در شهر متبرک کربل،ا طرفداران محمود الحسني، يک ملاي شيعۀ ضد امريکا با عساکر عراقي تصادم کردند.

در عين زمان، قواي نظامي ايالات متحده اذعان کرده که يک بم تعبيه شده در يک موتر باعث انفجارات روز يکشنبه در بغداد گرديد که از اثر آن حد اقل ۶۳ نفر کشته شدند. قواي نظامي ميگويد اين انفجار، يک لولۀ گاز طبيعي را دريده انهدام يک عمارت مسکوني را سبب گرديد.

بروز دوشنبه، تورن جنرال William Caldwell گفت متخصصين مدارک ديگري را جزء انفجار گاز طبيعي نيافتند.

XS
SM
MD
LG